top of page

Bäckman Barbäck

Psykologitjänster AB

De psykologiska tjänster som erbjuds:

Rådgivning

Psykologiska samtal

Psykoterapi

EMDR - Eye movement desensitization and reprocessing

Personal- och chefstöd

Handledning

Konsultation

Psykologutredningar (till exempel, IF, NPF, personlighet)

Föreläsningar

Undervisning

Se mer detaljerat under fliken "Om"

bottom of page