top of page

Bäckman Barbäck

Psykologitjänster AB

Hej!

Jag heter Ann Bäckman Barbäck och är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapi- och personalhandledare och sexolog. 

Erfarenhet

Min erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut är både bred och lång. Jag har under årens lopp arbetat både med vuxna, unga vuxna, par, föräldrar, barn och ungdomar bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och barnhälsovård, habilitering, förskolan, skola, sjukhus, socialtjänst och under många år med barn och ungdomar (deras föräldrar och personal) som har olika typer av synnedsättning. Jag har också bland annat handlett och undervisat på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. 

Allmänt

I mötet med människor tycker jag att det är viktigt att betrakta sig själv och omgivningen med empati och humor. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt. 

Psykoterapi och samtal

Det som är viktigast är alltid att möta människor där de är och tillsammans hitta det som kan hjälpa personen vidare, i förståelse för sig själv och andra. Min inriktning som psykoterapeut är psykodynamisk där utgångspunkterna ligger i ett mentaliserande och relationellt förhållningssätt med affektfokus. Det viktigaste för mig är att människan är i centrum som en helhet: kropp, psyke, själ. EMDR är ett användbart och kompletterande verktyg såväl som avslappning och stabiliserande tekniker. För par kan jag erbjuda ett emotionellt fokus genom EFT, Emotionellt fokuserad parterapi.

Psykologutredning

Psykologutredningar är ett viktigt verktyg för att få vetskap kring utveckling, neuropsykiatriska och personlighetsmässiga frågeställningar. Det är viktigt att lyfta fram både resurser och hinder med ett empatiskt förhållningssätt.

Handledning och konsultation

Som handledare och konsult är mitt förhållningssätt att möta personal där de är, att ge dem möjlighet att få reflektera, öka sin kunskap om sig själv och sina klienter/ärenden. Min ambition är att det ska ge den handledde en känsla av att de flexibelt kan välja bland flera tänkbara perspektiv och lösningar. Under handledningen bör den handledde känna sig sedd, bekräftad och efter handledningstillfället känna att de har med sig något nytt som de har användning av i sitt arbete, men också i sitt privata liv. 

Utbildning och föreläsning

Mitt arbetssätt som utbildare och föreläsare är interaktivt och i dialog med deltagarna.

Mina ämnen rör sig främst kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, andra funktionsnedsättningar såsom synnedsättning och blindhet, relationer, barns och vuxnas psykologiska utveckling, anknytning, mentalisering, motivation, psykoterapi och behandling, självmedkänsla, föräldraroll, förhållningssätt, personal, barnperspektiv mm

bottom of page